top of page
Lösch die Kerze nicht aus..., Drei Lieder für Alt und Klavier, op. 7

Cover design: Bert Handrick

Lösch die Kerze nicht aus..., Drei Lieder für Alt und Klavier, op. 7

Artikelnummer: 100024
150,00krPreis
  • Denne komposisjonen reflekterer over en urolig tid i europeisk historie - året 1989. Komponisten satte selv ord på det han opplevde når muren mellom vest og øst falt. Musikken gjenspeiler tristessen som mange kjente når illusjonene brast og uvissheten spredde seg: Hva vil komme nå?...

    This composition reflects about a unstabile time in european history: the year 1989. The composer himselve tryed to set words on what he saw around him. The music reflects the tristess which many peoble feeled after the wall between West and East falled down. It was the question which peoble asked more and more: What will come now?...

  • vanskelig - high

bottom of page